U ponudi su: Osnovni paket sa 18 kanala i Prošireni paket sa 35 kanala.

Da. Ukoliko koristite Ci modul umjesto korisničkog uređaja, a ne vidite prevod (titl), u podešavanjima TV aparata izaberite i aktivirajte prevod (titl) srpski/crnogorski.

‘Da, korisnički uređaj omogućava prijem svih free to air programa koji su i inače dostupni.

Da, korisnički uređaj omogućava stavljanje PIN-a na programe koje korisnik odredi, a u fabričkim podešavanjima je PIN automatski dodijeljen programima za odrasle.

Da, EPG (Electronic program guide - Elektronski programski vodič) omogućava pregled programa unaprijed.