Sezonski paket

Idealan za mjesto gdje boravite povremeno jer pretplatu plaćate samo za mjesece koje koristite.


Sezonski paket sadrži Prošireni paket po cijeni od 10,99 eura (sa PDV-om) i aktivacionom taksom od 9 eura.
Oprema je besplatna.


Sve aktivacije se naplaćuju 9 eura. Prva aktivacija paketa ima minimalni period korišćenja - jedan mjesec.
Za sve naredne aktivacije ne postoje ograničenja; pretplatu plaćate proporcionalno broju dana korišćenja usluge.
Maksimalni period neaktivnosti je 24 mjeseca.

U periodu kada ne koristite TVzaSVE, servis stavite u stanje mirovanja.
Aktivirate ga ponovo onda kad vam treba (pozivom na 1500 ili dolaskom u T-Centar).