Podešavanja

Kada priključite punjač na potrebno mjesto, uređaj će se aktivirati.

Pritisnite dugme na prednjem desnom dijelu uređaja za njegovo pokretanje. Upaliće se lampica.
Prilikom prvog pokretanja uređaja pojaviće se početni ekran.

Povezivanje sa antenom i televizorom

Uređaj povežite sa antenom - preporučujemo vanjsku antenu za najbolji prijem.

Napomena: Ovaj uređaj podržava napajanje antene preko antenskog ulaza. Pojedini modeli antena zahtijevaju napon od 5V ili preko adaptera. Ukoliko vam je ova opcija potrebna, napajanje antene aktivirajte na sljedeći način:
Meni/Podešavanje/Podešavanja/Napajanje antene/izabrati opciju od 5V/Izlaz

Sačuvajte podešavanje.

Za bolji kvaliteta slike preporučujemo HDMi povezivanje sa televizorom (ukoliko televizor ima HDMI izlaz).

Ukoliko televizor nema HDMi izlaz, uređaj povežite SCART kablom. .

Napomena: HDMI i SCART kablovi su sastavni dio pakovanja korisničkog uređaja.

Izlazi 2 i 3 služe za povezivanje uređaja na: internet mrežu (putem mrežnog kabla) i eksterni disk (USB ulaz).

Stavljanje kartice i pokretanje servisa

Za aktiviranje usluge, neohodno je da u uređaj stavite karticu, koju ste dobili od strane vašeg operatera.

1) Okrenite karticu tako da je prednja strana (strana sa čipom) okrenuta prema uređaju, kao na slici.
2) Stavite karticu u uređaj.

Nakon kupovine usluge, obavezno je povezati korisnički uređaj ili modul sa TV aparatom u roku od 7 dana od preuzimanja opreme da bi se servis aktivirao.

Nakon povezivanja opreme, potrebno da je korisnik ne mijenja kanal koji mu se pojavi prih 5-10 min kako bi se uspješno uparila kartica sa korisničkim uređajem odnosno modulom.