Podešavanja

Ukoliko pokrećete uređaj prvi put, potrebno je da pokrenete osnovna poodešavanja.
Uključite TV i uređaj. Pratite instrukcije na ekranu.

Pratite korake pritiskajući dugme Sljedeći (plavo dugme na daljinskom upravljaču).

Nakon odabranog jezika izaberite način povezivanja.

Izaberite audio jezik (crnogorski jezik je podešen kao osnovni).

Zatim izaberite širinu ekrana (zavisi od TV aparata).

Na kraju pokrenite pretragu kanala pritiskom na crveno dugme na daljinskom upravljaču - Početak.

Uređaj će pokrenuti pretragu frekvencija i izabrati TV i radio kanale koji su na dostupni na vašoj teritoriji.