Digitalni signal omogućava televiziju koja je dostupnija, jednostavnija, kvalitetnija i jeftinija. Upravo zbog digitalnog odašiljanja signala za TVzaSVE nije potreban internet ili telefonska linija, nema bušenja i provlačenja žica. Uz to, TVzaSVE je dostupan svima koji se nalaze u području pokrivenosti DVB-T2 signalom, a to je u ovoj fazi 97% stanovništva Crne Gore.

Signal digitalne zemaljske televizije prima se preko klasičnih zemaljskih antena i postojećih instalacija, te nema potrebe za dodatnom instalacijom. Za prijem digitalnog DVB-T2 signala potreban je korisnički uređaj (DVB-T2 prijemnik) i kućna (UHF) antena. Za najbolji prijem signala preporučuje se spoljna antena.