TVzaSVE praznično izdanje

Gledajte sve kanale do 15. januara!

Do 15. januara korisnici osnovnog paketa mogu besplatno gledati kanale iz proširenog paketa.
Potrebno je odraditi skeniranje kanala: u Meniju izaberite Podešavanja i preko Automatske pretrage pokrenite pretragu kanala.
Nakon završene pretrage, svi kanali će vam biti dostupni.